Vizyon, Misyon ve İlkeler
 

  

Vizyon
 
Ortak insani değerler ve farklılıklara saygı temelinde özgürlük, demokrasi, barış ve adaletin egemen olduğu yeni bir Türkiye, yeni bir dünya.
 
 
Misyon
 
Yeni bir Türkiye ve yeni bir dünya için;
 
Demokratikleşmeye ve demokratik değişim sürecine destek vermek, sivil bir anayasal sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 
Uluslararası sistemin yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmek,
 
Kalkınmaya katkıda bulunacak ve küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çözümler üretmek;
 
Bu amaçlar doğrultusunda izleme, araştırma, raporlama, eğitim, yayın, lobi, medya faaliyetleri ve toplantılar vasıtasıyla karar alıcılar ve kamuoyu üzerinde etkili olmaktır.
 
 
İlkeler

- Adalet

- Ahlaki değerlere saygı

- Bağımsızlık

- Barıştan yana

- Bilgi odaklı

- Uzmanlık ve güvenilirlik

- Demokrasi

- Diyalog ve işbirliği

- Farklılıklara saygı

- Eşitlik

- Hesap verebilirlik

- Ekip ruhuna dayalı kurumsallık

- Özgürlükçülük

- Paydaş memnuniyeti

- Sivillik

- Şeffaflık
 

 
 

 

Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi