SDE Tanıtım

 

SDE
STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ
 
 

SDE; ortak insani değerler ekseninde; adalet, barış, demokrasi ve özgürlük hedefinde, medeniyet coğrafyasında stratejik derinliğine, tarihi reelpolitik misyonuna doğru emin adımlarla yol alan ‘Yeni Türkiye’nin düşünce merkezidir. 3 Mart 2009’da resmi kuruluşu gerçekleştirilen Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV)’nın bir kuruluşu olarak faaliyet gösteren SDE; iç ve dış politika bağlamında geleceğin Türkiye’sini şekillendirme yolunda ortak aklı, bilimsel çalışmayı, halk iradesi ve egemenliğini esas alan bir sivil düşünce kuruluşudur.

SDE’nin temel amacı, demokrasiye bağlı, millet iradesine, temel insan hak ve hürriyetlerine inanan, ülkemizin güçlü, hür ve bağımsız varlığını esas kabul eden, milli, manevi ve moral değerlerimizi güçlendiren, çağdaş, mutlu, müreffeh ve ileri bir toplum hedefine yönelmiş, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlamış, sosyal hukuk devleti ve sivil toplum ilkelerini içine sindirmiş bir Türkiye’dir.

SDE, halkımızın tüm kesimlerini kucaklayan, insan kaynağı, bilgi birikimi, düşünce üretimi ve araştırma kapasitesini, politika, strateji ve proje geliştirme potansiyelini, uluslararası ilişki, iletişim ve organizasyon becerisini en verimli biçimde değerlendirerek ve yöneterek; ülkemizin güçlenmesine, insanımızın kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinmiştir. Bunun için; Türkiye’yi bölgesel güç ve sözü dinlenir küresel aktör yapacak stratejik vizyonun ülkemize kazandırılması misyonuyla, Yeni Türkiye’nin stratejik düşünce ekolü olma iddiasındadır.

 
 

 

Temel Faaliyetler

Demokratik değişim sürecinde kurumlarını yeniden yapılandıran ve uluslar arası küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türkiye’de; iç ve dış temel stratejik hedef ve sorunlar için düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm stratejileri önermek SDE’nin esas fonksiyonlarındandır. Bu kapsamda demokratikleşme reformlarını desteklemek ve dış politikada Yeni Türkiye vizyonunun gerektirdiği proaktif açılım sürecine katkılar sağlamak için alternatif stratejiler çizmek, projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, rapor, analiz ve dosyalar yayınlamak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle eğitim ve lobi çalışmaları yürütmeyi amaçlayan SDE’nin Başlıca faaliyet çeşitleri şunlardır:


1. Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda Programlı Proje çalışmaları
2. Günlük ve haftalık analizler, yorumlar
3. Stratejik analizler
4. Raporlar, dosya çalışmaları, kitaplar
5. Özel Proje çalışmaları
6. Danışmanlık hizmetleri
7. Brifingler - Çalıştaylar - Basın konferansları
8. Yayın faaliyetleri
9. Medya faaliyetleri
10. Ulusal ve uluslararası boyutta seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. aktiviteler
11. Beyin fırtınaları, Yuvarlak Masa Toplantıları, Paneller
12. Anket çalışmaları, kamuoyu araştırmaları
13. Eğitim faaliyetleri
14. Konsey çalışmaları (EİK, UDK, MK)

 

Stratejik Etkinlik Alanları

SDE üç yıllık stratejik planı çerçevesinde belirlenen amaçlar, dört ana programa ayrılmakta olup, her program bir koordinatör yönetiminde uzman, asistan ve stajyerlerden oluşmaktadır. Program koordinatörlüklerinin gözetiminde proje gruplarıyla planlı faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca Çalışma Konseyleri ve Araştırma Merkezleri SDE’nin özgün faaliyet alanlarıdır.

A. Stratejik Program Koordinatörlükleri:

1. Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Programı
2. İç Politika ve Demokratikleşme Programı
3. Savunma ve Güvenlik Programı
4. Ekonomi Programı
5. Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Programı

B. Çalışma Konseyleri:

1. Ekonomi ve İş Konseyi (EİK)
2. Uluslararası Dostluk Konseyi (UDK)
3. Medya Konseyi (MK)
 

 

Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi