"Sykes-Picot’un 100. Yılında Orta Doğu’nun Siyasi Geleceğine İlişkin Yeni Harita Tartışmaları" Raporu
46

Emperyal güçlerin güç ve çıkar savaşları sürecinde kendi aralarında imzaladıkları ve Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altında bulunan Arap topraklarının paylaşılmasını öngören Sykes-Picot anlaşmasının üzerinden yüz yıl geçti. Dünya ve bölge şartları son yıllarda adeta I. Dünya Savaşı öncesini andırmaya başladı. Bölgede siyasi gerginlikler, iç savaşlar, çatışmalar ve kutuplaşmalar artıyor.

Orta Doğu’daki “ulus devlet” sistemi çöküyor. Bazı devletlerin sınırları anlamsızlaşıyor. Başarısız ya da kırılgan devletlerin sayısı artarken, şiddet, terör ve kitlesel göçler ile bölgedeki ülkelerin sosyal dokuları parçalanıyor. Bu kaotik ortam ise yüzyıl önce bölgenin siyasi haritasını çizen dış güçlerin iştahını kabartıyor. Bu nedenle son on yılda uluslararası medya organlarında ve düşünce kuruluşlarında sıklıkla Orta Doğu’nun siyasi geleceğine ilişkin yapılan yeni planlar ve hazırlanan haritalara ilişkin haberler yer almaktadır.

Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Buğra SARI tarafından hazırlanan, Orta Doğu haritasının yeniden çizimine yönelik belli başlı planlar ve bunların paralelinde sahada fiilen değişen sınırların irdelendiği, bölgesel güçler için Orta Doğu’ya dışarıdan müdahalelere karşı politika önerilerinin sıralandığı "Sykes-Picot’un 100. Yılında Orta Doğu’nun Siyasi Geleceğine İlişkin Yeni Harita Tartışmaları" raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız

10.06.2016
İlgili Haberler
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi