Azerbaycan – Ermenistan Gerginliği ve Kafkaslar’da Dondurulmuş Sorunlar Paneli Gerçekleştirildi
51

Kafkaslardaki son gelişmeleri konunun uzmanları ile değerlendirmek amacıyla 12 Nisan 2016 tarihinde, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün organize ettiği “Azerbaycan – Ermenistan Gerginliği ve Kafkaslar’da Dondurulmuş Sorunlar” paneli SDE konferans salonunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü SDE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in yaptığı panele, Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR (Atılım Üniversitesi), Dr. Sevinç Alkan ÖZCAN (Başbakanlık Başdanışmanı) ve Dr. Toğrul ISMAYIL (TOBB Üniversitesi) konuşmacı olarak katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan SDE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in ardından sözü devralan, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR konuyu tarihsel bir perspektiften değerlendirdikten sonra, Rusya’nın büyük bir dönüşüm içinde olduğuna vurgu yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “çok merkezli dünya” açıklamalarına atıfla KARASAR, yeni dönemde Rusya’nın Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’nun önemli bir kısmında ne ölçüde etkin bir rol oynayacağının en önemli güncel tartışma konularından birisi olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Ali KARASARdan sonra Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Sevinç Alkan ÖZCAN söz aldı. Konuşmasına, meselenin bir Dağlık Karabağ meselesinden ziyade Avrasya meselesi şeklinde ele alınması gerekliliğini vurgulayarak başlayan ÖZCAN, bölgedeki yaşanan gelişmelerin dondurulmuş sorunları giderek eriyen sorun yumakları haline getirdiğini ve Türkiye’nin etrafında hiç bu kadar çok sorunla aynı anda karşı karşıya kalmadığını ifade ederek devam etti. Dondurulmuş sorunlar üzerinden bölgesel tüm aktörlerin pozisyonlarını analiz eden ÖZCAN; çoğu aktörün Rus etki alanı içerisine girmesiyle ilgili olarak, başta Dağlık Karabağ meselesi ve tüm krizlerdeki Rusya’nın rolüne vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda Türkiye’nin konumu ile de ilgili değerlendirmelerde bulunan ÖZCAN, bu krizde ismi en fazla öne çıkan aktörlerden birinin Türkiye olduğunu ve Türkiye için Orta Doğu’da Suriye ne ise; Azerbaycan’ın da Kafkasya’da o olduğunun altını çizdi.

Panelin son konuşmacısı olan Dr. Toğrul ISMAYIL, kısa bir tarihsel analizden sonra bugüne kadar Dağlık Karabağ meselesinin bilerek dondurulduğunu ve krizdeki en önemli sorumlu aktörün Rusya olduğunu dile getirdi. Rusya’nın bölgesel anlamda en önem verdiği politikanın Türkiye ile diğer Türk toplulukları ve devletleri arasındaki etnik bağı koparmak olduğunu ifade eden İSMAYIL; kendilerine güvenilmeyen nüfusların istenmediğini ve belirli sınır bölgelerine sürekli Rusların yerleştirildiğini belirtti. ISMAYIL, buradaki temel çatışmanın Azerbaycan - Ermenistan çatışması olmadığını, Rusya’nın Azerbaycan’ın tam bağımsızlığını istememesiyle alakalı olduğunu iddia etti.

Program soru-cevap bölümünden sonra, SDE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in katılımcılara teşekkürleri ile son buldu.

13.04.2016
İlgili Haberler
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi