Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı
48

Arap Baharı öncesi ve sonrasında Türkiye’ye bakışın dönemsel olarak nasıl değiştiğini ele aldığımız bu kitapta, Türkiye algısının özellikle Arap Baharı’ndan sonra neden ve nasıl farklı yönlerde değiştiğini bulacaksınız. Kitap, aynı zamanda devrim ve darbe süreçlerinin iç ve dış dinamiklerini ortaya koyduğu için, Mısır'daki son dönemin siyasetini de detaylı olarak analiz etmektedir.

Mısır’daki toplumsal ve siyasi dinamikler çerçevesinde Türkiye algısını tüm yönleri ile ele alan bu kitap, 10 yıla yakın bir çalışmanın sonucudur. 2007’de Arap Dünyası’nda Türk dizilerin etkisini analiz etmek üzere başlayan ilgimiz, Arap Baharı’ndan önce Mısır’da Türkiye İmajını araştırmak üzere bu ülkede bulunduğumuz esnada somutlaşmıştır. O günden bu yana Arap Dünyası ile ilgili olarak düzenlemeye devam ettiğimiz konferans, çalıştay ve kongre ile bölgeyi akademik, siyasi ve insani olarak yakından izleme imkanımız olmuştur. Özellikle devrim ve darbe sürecini akademik ve insani olarak yakından takip eden biri olarak gelişen olayların ve şartların Türkiye algısına etkisine de yakından şahit olduk.

Türkiye imajı başlığı altında siyasî tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset sosyolojisi, iktisadî, stratejik ve kültürel ilişkileri ilgilendiren analizler de içermektedir. Mısır kamuoyunda Türkiye algısını sadece popüler kültür öğeleri üzerinden değil, tarihsel sosyoloji penceresinden de yorumlayan ve uzun çalışma sonucu ortaya çıkan bu eser, Türkiye’ye Mısır’ın içinden bakan bir çalışmadır. Mısır kamuoyunda her toplum kesiminden Türkiye hakkındaki haber, görüş ve yorumların sosyo-kültürel temelleri ve içeriği, Mısırlı akademisyenlerin Türkiye çalışmaları ve Arap popüler kültüründe Türkiye izleri gibi çok boyutlu alanlarda yapılan değerlendirmeler, genel olarak Arap toplumlarının dinamiklerini ve özelde Mısır ve yeni devrimini anlayabilmek için anahtar bilgileri içeren analizler sunmaktadır.

Kitap, devrimden önce ve sonra Mısır’da Türkiye algısını ele alan iki bölümden oluşmaktadır. Devrimden önceki dönemde birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak Türkiye algısını inceleyen birinci bölüm, Arap Baharı’nın hemen ardından 2011 başında SDE tarafından rapor olarak yayınlanmıştı. O günkü gelişmelere ve Türkiye’nin bölgedeki konuma ve rolüne ışık tutacak bir şekilde analizlerle konuya ışık tutmuştu. Bu bölümün bir özeti de Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi’nde (cilt 6, sayı 2) yayınlamıştı. İkinci bölüm ise daha çok Mısır medyasında yoğunlaşarak Türkiye imajını incelemiştir. 2011’de Mısır’da demokrasi ortama geldikten sonra ciddi bir özgürlük atmosferi orta çıkmış ve hemen her kesimin görüşleri medyada veya internette yer bulduğu için bulguların temsil özelliği vardır. Daha önce bazı gazete ve SDE analizlerinde buradaki fikir ve bilgilerin birkaçı kamuoyuyla paylaşılmış olsa da yeni ve bütüncül bir perspektifle yazılmış bir bölüm bulacaksınız.

Doç. Dr. Ahmet UYSAL'ın hazırladığı Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı kitabını internet üzerinden veya Stratejik Düşünce Enstitüsü ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz.

Keyifli okumalar dileğiyle…

27.05.2016
İlgili Haberler
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi