Ortadoğu'da Türkiye Algısı Mısır Örneği
46
Mısır ile Türkiye arasında özel bir ilişki vardır ve eskiden olduğu gibi bugün de Türkiye’nin önemsediği bir ülkedir.

 İki ülke toplumları arasındaki kültürel ve tarihsel ilişkiler Osmanlı öncesinden başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Hilafetin Osmanlı’ya geçmesiyle Türkler, Arap dünyasını yaklaşık dört yüzyıl yönetmiştir. Mısır, Mehmet Ali Paşa yönetiminde verilen özel statüsü ile Osmanlı için önemli bir eyalet olmuştur. Ancak, Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan önce ve savaş esnasında Mısır’ı İngilizler’e bırakmak zorunda kalmıştır. Savaş sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, radikal Batıcı yaklaşımlarıyla modern
bir ulus-devlet inşası peşindeydiler. Bu yeni modernleşme projesi Batı ile entegrasyon amacıyla Osmanlı mirasına ve Arap dünyasına uzak durmuştur. Cumhuriyetin laik ve milliyetçi dünya görüşü ile Türkiye, genel olarak Arap dünyasından ve özel olarak Mısır’dan farklı bir yol benimsemiştir. Soğuk Savaş Dönemi ’nde Mısır ve Türkiye, sırasıyla Doğu ve Batı kamplarını tercih ettiği için iki ülke arasındaki ilişkiler olumsuz seyretmiştir. Ancak, 1980’lerde bu anlayış değişmeye başlamış ve AK Parti’nin Ortadoğu açılımında Mısır önemli bir konuma sahip olmuştur. Yeni Türkiye yönetimi Mısır’ı, Ortadoğu’daki ağırlığı dolayısıyla bir ortak ve Afrika’ya açılmak için de bir kapı olarak görmektedir.

 Rapora ulaşmak için tıklayınız...

03.07.2013
İlgili Haberler
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi