SDE’DEN AÇIKLAMA
43
Bugün Gezi Parkı eylemlerinin organizasyonunda ve sürdürülmesinde, Türkiye’nin hayrına olmayan yerli işbirlikçilerin yanısıra uluslararası bir ittifakın varlığı da artık gizlenemez hale gelmiştir. Demokratik görünümlü protesto hareketi basit ve masum bir hak talebi olmaktan çıkmış, Türkiye üzerindeki bu şer ittifakının hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır. Bu ittifakın farkına varmak, oyununu bozmak ve itidal ile kararlı bir şekilde karşısında durmak herkesin sorumluluğudur.

Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla Taksim’de yapılmak istenen düzenlemeler kapsamında Gezi Parkı’nda bazı ağaçların yerinden sökülmesine karşı başlayan protestolar giderek Türkiye’nin huzur ve istikrarını bozmaya yönelik bir saldırıya dönüşmüştür. Ülkede demokratik hakların ve ifade özgürlüğünün genişletilmesine ve kullanılmasına yönelik her türlü talep ülke adına sevinilecek bir durumdur.

Ancak, görünürde haklı ve saygın değerler adına düzenlenen protestoların bu düzeyde kalmayıp giderek ülkenin istikrarına karşı bir operasyona dönüşmüş olması da gözden kaçırılmamalıdır. Üstelik ülke ekonomisine milyarlarla ifade edilen zararlar verilmiş ve dış itibarımıza gölge düşürülmüştür. Hak talepleri ve çevre duyarlılığı hiç bir zaman şiddet kullanımına ve diğer insanların haklarına karşı bir saldırıya dönüşmemelidir. Demokratik kurallar tam uygulandığında kimsenin yasa dışı imtiyazlar talep etme hakkı olmamalıdır.

Şiddet kullanılarak ifade edilen hak taleplerine hiç bir masumiyet atfedilmemelidir. Başkalarına saygısızlık gösterilerek, hakaret ve sövgüler yoluyla bir hak talebi olamaz. Olayların sürüklenmeye çalışıldığı bu karmaşa ortamında, başka hesaplar peşinde koşmamak herkes için tarihi bir sorumluluktur.

Bugün Gezi Parkı eylemlerinin organizasyonunda ve sürdürülmesinde, Türkiye’nin hayrına olmayan yerli işbirlikçilerin yanısıra uluslararası bir ittifakın varlığı da artık gizlenemez hale gelmiştir.

Demokratik görünümlü protesto hareketi basit ve masum bir hak talebi olmaktan çıkmış, Türkiye üzerindeki bu şer ittifakının hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır. Bu ittifakın farkına varmak, oyununu bozmak ve itidal ile kararlı bir şekilde karşısında durmak herkesin sorumluluğudur.

Halkımıza saygıyla duyurulur.

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ

06.06.2013
İlgili Haberler
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi